Kokkuvõte 2019 aastast ja uusaasta lubadused 2020

2019. aasta on kohe lõppemas ja on hea hetk teha kokkuvõtteid möödunud aastast ning seada uude aastasse uued eesmärgid ja tegevused.

Ise-enesest aastanumbri muutusega ju ei muutugi mitte midagi olulist, aga mõnel ajahorisondil on lihtsam teha kokkuvõtteid ja plaane. Mõni teeb seda igal aastal, aga mõni ei pea seda oluliseks. Mulle meeldib analüüsida möödunud aastat ning teha plaane järgmiseks. Eriti hea on, kui panna kirja kõik oma mõtteid, mida sooviksid järgmisel aastal teha ja saavutada. Sealt edasi on hea, eriti kui eesmärgid on suured, printida välja eesmärkide ja tegevuste kava ning panna kuhugi, kus neid kogu aeg näeb – näiteks külmkapi peale. Nii on nad silme ees ja tuletavad end Sulle kogu aeg meelde. Nii on  eesmärkidel palju suurem tõenäosus jõustuda! Ära unusta, et eesmärgid ise-enesest ei täitu kui Sa midagi ise ette ei võta. Puhtalt usust ja soovist ei juhtu midagi. Seetõttu ongi oluline kirja panna ka tegevused ja reaalselt neid tegevusi ka teha.

Minu jaoks läks möödunud aasta oodatust paremini, mis tänu 2019.aasta majandusnäitajate positiivsetele trendidele juhtus ilmselt paljudega 🙂.  

Esmalt ettevõtlusest. 2019.aastal tegime ja lõpetasime meie üürimajaprojekti Juurdeveo 25c, mis osutus veelgi edukamaks projektiks kui prognoosisime. Aga ennekõike olen ma väga uhke selle üle, et Tallinnasse nii ilus üürimaja on lisandunud. Olen kindel, et see üürimaja pakub ilusaid kodusid üürnikele veel pikaks ajaks. 

Teiseks viisime Jaak Roosaarega läbi  taaskord väga eduka kinnisvaraseminari, mida korraldame iga aasta septembris. Igal aastal tahame teha sellise ürituse, mida me ise ka täiesti naudime. Eesmärk, miks me seda teeme, on see, et kord aastas kokku kutsuda kinnisvaraga tegelevad inimesed, rääkida üheskoos majandusseisust, prognoosidest ja jagada mõned õpetused oma ala spetsialistidelt, aga ka lihtsalt kokku saada ja tunda rõõmu, et saame teha selliseid arendusi, mida tahame ja sellega väärtustada Eesti linnade kinnisvara. Tuleval aastal kaalume teha seminar mitmepäevaliseks. Nii mina kui Jaak saime sarnaselt seminatilt endale ”tuule tiibadesse” kinnisvara arenduses ja ehk see üritus aitab leida ka nii mõnelgi teisel oma rada selles valdkonnas.

Vinkel Group tegi oma ettevõtete struktuuris palju muudatusi 2019.aastal ja hea on minna 2020.aastasse selgema ja lihtsama struktuuriga.

Pehmemate väärtuste poole pealt õnnestus mul veelgi rohkem oma perega koos aega veeta ja reisidel käia. Pean väga oluliseks oma väärtuste ja põhimõtete lastele edasiandmist. Need kõik ei pruugi sarnaneda ühiskonnas väga levinud arvamustega, aga eesmärk ongi kasvatada oma lapsi selles valguses, kuidas mina näen, et on õige ja kõige parem elada. Ennekõike üritan neis juurutada seda, et me kõik vastutame ise oma elu ja heaolu eest, me ei saa oodata mitte kelleltki teiselt midagi. Hea ja õnnelik olek tuleb meie endi seest mitte väljastpoolt. 

2020. aastaks panin ma endale kirja järgmised soovid: 

* aidata start-up ettevõtteid olles nende mentor ja investor

* naisettevõtluse edendamine

* jätkata kinnisvara-arendusega

* õppida finantsjuhtimist ja -aruandluse lugemist

* olla avatum esinemistele, mis toovad kasu kuulajatele

* viia läbi järjekordne väga hea Kinnisvaraseminar 2020. Igal aastal proovime teha üha paremat seminarikava ja kutsuda meiega ühinema sellised inimesed, keda on kasulik ja samas põnev kuulata.

* märkimisväärselt suurendada oma aktsiaportfelli

* kirjutada Vinkel Groupi blogisse regulaarselt oma mõtteid ja kogemusi. Ehk on sellest abi ka teistele, kes ettevõtluse või kinnisvaraga tegelevad.

* jätkata oma laste suunamist ja neile aja pühendamist. Mitte ainult nende pärast, aga ka enda pärast, sest see aeg on nii nauditav… 

Hetkel on need veel soovid, mida pean eesmärkideks vormistama. Eesmärgid erinevad soovidest selle poolest, et nad on reaalselt mõõdetavad. Samuti pean paika panema veel konkreetsed tegevused nende eesmärkide saavutamiseks.

Soovin kõigile lugejatele edu oma eemärkide püstitamiseel ja nende täitmisesel!